Stichting Ensemble Romancero


Inschrijfnummer kamer van koophandel: 80763227
RSIN: 861791071

De Stichting

Stichting Ensemble Romancero ondersteunt op alle mogelijke manieren Ensemble Romancero bij haar bezigheden. Het bestuur biedt een luisterend oor en een kritisch oog bij de planmatige uitwerking van de projecten en begeleidt het creatieve proces organisatorisch met raad en daad. Het ensemble is het bestuur hiervoor zeer erkentelijk.

Het Bestuur

Voorzitter: Nely van Nes
Secretaris: Marianne van de Erve
Penningmeester: Hans Buhrman

Beleidsplan

Via deze pdf link kunt u zich over het beleidsplan van de stichting informeren.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid wordt geregeld conform de statuten, als volgt bepaald:
Artikel 5
Lid 6. Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting. Een bestuurder heeft geen recht op een beloning voor diens werkzaamheden als bestuurder.
Lid 7. De in lid 6 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Jaarrekening

De jaarrekening over het jaar kalenderjaar 2020 (november+december) en het kalenderjaar 2021 zal aanvang 2022 op deze website gepubliceerd worden.

De Code

Stichting Ensemble Romancero volgt in haar structuur de Cultural Governance Code 2019 te vinden bij: Stichting Cultuur+Ondernemen

De Raad van Advies:

Bart de Groof
Neerlandicus en cabaretier Bart de Groof zet de Nederlandse taal op alle mogelijke fronten in. Al jong werd hij onder de vleugels genomen van artistiek mentor Seth Gaaikema. Deze stelde zijn technicus beschikbaar voor Barts cabaretdebuut “Dichterbij”. In 1993 werd Barts eerste bundel theaterteksten, “De Debutant” uitgegeven, geillustreerd door Peter van Straten. Hiernaast publiceerde hij gedichten en proza en schreef hij teksten voor theatervoorstellingen en musicals. Bij Foundation Simon Vestdijk kwam “Meisje met je rode lippen” uit, een bundel hertalingen van gedichten van Heinrich Heine. De laatste jaren richt Bart zich sterk op de vertalingen van Franse chansons welke hij zelf met zijn vaste pianist Frans van der Tak op de planken brengt.
www.bartdegroof.nl

Marijke Nekeman
Voorzitter Vrije KNTV, pianiste, componiste en podiumkunstenares

Comité van aanbeveling

Marie-Cécile Moerdijk
Concertzangeres, schrijfster, tv-persoonlijkheid en tevens voormalig stadsdichteres van Lommel (BE).

Wim Hoekx
Cultuurfunctionaris, programmator CC de Adelberg in Lommel en programmator van de Noord-Vlaamse klassieke muziekserie Noorderklanken.

Jan van Gogh
Beeldend Kunstenaar

Ad van Sleuwen
Organist, pianist en componist en voormalig docent van het Brabants Conservatorium
www.advansleuwen.nl